1/1
Dinosaur Park.  Rapid City, South Dakota.  2005.

Dinosaur Park. Rapid City, South Dakota. 2005.

050805_0913.JPG